London és környéke (2024)Hihető-e vagy nem, de egyikőnk fejében sem fordult meg utazási célból az Egyesült Királyság fővárosa. A pálfordulást a London és környéke történelmi, illetve kulturális vonatkozású helyeinek egy útra való felfűzése jelentette. Napokon át róttuk utunkat, leszámítva a közlekedési dugóban araszolás idejét. A metróhálózat sűrűn átszövi a várost, így aki lemond a föld feletti utazásról, időt takaríthat meg vele. A jegy ára az érintett zónák alapján alakul. Mivel a jelentős távolságok megtételére buszhoz voltunk kötve, ezért hamar feltűnt, hogy városszerte mennyire elterjedtek a mozifilmekből oly jól ismert, kis előkerttel rendelkező egyemeletes klinkertéglás lakóházak. Belőle az önálló ingatlan a legmenőbb, melyet az ikerház követ, majd a négylakásos. Azok közül a két szélső a kedveltebb. A lakótelepi épületeket a bevándorlók népesítik be. A mi nem nyitható ablakú hotelünk a Heathrow repülőtér közvetlen közelében várt ránk. A földet érés előtt lévő utasszállító gépek lefülelésére ideális.A westminsteri apátság London építészetileg és történelmileg egyik legjelentősebb műemléke. A székesegyház hagyományosan az angol királyok koronázási és temetkezési helye. Funkciója alapján gyülekezet nélküli templom. A westminsteri apátságot Hitvalló Eduárd, az egyik utolsó angolszász király építtette 1045 és 1065 között. Közel kétszáz évvel később harmadik Henrik kezdte el a mai templom építését korai gótikus stílusban. A nagy méretű, háromhajós épület ötoldalú, öt kápolnával körülvett szentéllyel zárul. Hódító Vilmos kora óta Anglia, illetve az Egyesült Királyság valamennyi királyát itt koronázták meg, kivéve ötödik és nyolcadik Eduárdot, akik nem lettek megkoronázva. A szertartást a hagyomány szerint a canterburyi érsek celebrálja. Második György haláláig (1760) ez volt a királyok temetkezési helye is. Azóta földi halandók számára is nyitva áll. A középső hajóban helyezték örök nyugalomra az első világháborúban Belgiumban elesett ismeretlen katonát. Itt nyugvó közismert személyek például az Afrika-kutató Livingstone, Browning, Dickens, Händel, Isaac Newton, Michael Faraday, Charles Darwin, Lord Kelvin és Stephen Hawking. A templomépület külső látványra, az évszázadok múlása miatt, kissé kopottasnak hat. Belül félhomály. Lényegében fedett nemzeti sírkert. Számtalan egész alakos szobor mellett sétálhatunk el. Első Erzsébet sírjához fel és le, lépcső vezet. A kis méretű kerengő közepén hozzáillő méretű szökőkút. A tudorok tanácskozási termének eredeti faragott faszékjeit is közszemlére tették. A bemutatásra szánt relikviák időnként változnak, mert például a koronázási trónnak csak hűlt helyét találtuk.


Városnéző Sétánkat a politika centruma felé vesszük. Az 1801-ben létrehozott Parlamentet három, elvben egyenjogú alkotmányos tényező alkotja: az uralkodó, a felső- és az alsóház. A Lordok házának jelenleg nyolcszázöt tagja van. A főrendek közül huszonöten az angol egyház püspökei és a skót egyház felügyelői, akik a kormányzati padsorokban foglalnak helyet., ők a lelki urak. Kívülük kilencven örökletes főrend tagja a háznak, akiket a Királyság örökletes főrendjei maguk között titkos szavazással választanak. Ketten hivataluknál fogva tagok, míg a többiek olyan élethossziglani főrendek, akiket a miniszterelnök javaslatára az uralkodó nemesített. Ők nemesítésüktől életfogytig jogosultak a ház munkájában részt venni. Alsóház. A Képviselőháznak hatszázötven tagja van, mindnyájan a Parlament tagja címet viseli. Megbízatásukat valamennyien egyéni választókerületekben nyerik. A Főrendiházban úgynevezett crossbencher-ek is ülnek, akik sem Őfelsége kormányát, sem leghűbb ellenzékét nem támogatják hivatalosan. Minden szavazáson a pártfegyelem kötelmei nélkül döntenek egy törvényjavaslat támogatása vagy elvetése mellett. Az alkotmányos szokás megkívánja, hogy a Kabinet tagjai és a korona miniszterei a Képviselőház tagjai legyenek.


A Downing street 10 számú ház világszerte közismert. Pár perc sétára fekszik a parlamenttől. A tizenhetedik században Sir George Downing, aki számításból ingatlanpiacba fektette a pénzét, úgynevezett Hampden-háza volt. 1730-ban második György brit király sir Robert Walpole-nak odaajándékozta, aki ekkor lényegében a miniszterelnöki posztot töltötte be. Az ajándékozást visszautasította és egyben azt kérte tisztelettel a királytól, hogy a nevezett épület a mindenkori brit miniszterelnök rezidenciája legyen. Az eltelt évszázadok alatt, hol így volt, hol meg úgy. A második világháborút követően, a már régebben kibővített épületet felújították. Ekkor kiderült, hogy a fekete színű ház valójában sárga téglás, és csak az évszázadok során rárakódott szutyoktól vált feketévé " a felújítás során a megszokás miatt, a sárga falakat feketére mázolták. 1989 óta az utca bejáratát eltolható acélrácsozattal védik, mely körül fegyveres biztonságiak posztolnak.


Innen nem messze, a Királyi Lovas testőrség kaszárnyájának kapuja előtt, napközben egymást óránként váltva, a nyeregben feszes tekintettel ülve, két-két katona strázsál. Igazi turistalátványosság. Közelükben tábla, melyen a következő felirat olvasható: a lovak rúghatnak és haraphatnak " ezek után a többi a turista felelőssége. Kati jóvoltából kattant a fényképező, indulhattunk tovább.


Londonnak nincs abszolút értelemben vett kiemelt, központnak számító helye. Sok ilyen akad. A Trafalgar tér London egyik legnevezetesebb köztere. Közepéből kiemelkedik a csaknem ötvenkét méter magas Nelson-emlékoszlop, mely a tehetsége által matrózból utoljára admirálissá előléptetett katonának állít méltó emléket. Az 1805-ös trafalgari ütközetben legyőzte Napóleon flottáját. A csatában, főtisztjeinek kérése ellenére, a vezérhajó fedélzetén teljes katonai pompájában megjelenő tengernagyot az egyik francia mesterlövész észrevette és halálos sebet ejtett rajta. A rövid szenvedés után elhunyt admirálist alkoholtartalmú hordóba helyezve szállították Londonba. Az Egyesült Királyságban a két legkiemelkedőbb hadvezérek egyikeként tartják számon. Nelson létrafokról létrafokra való feljutása komoly szemléleti és hozzáállási megújulással járt a haditengerészet harcképességének fejlesztése szempontjából. A matrózokat egész nap foglalkoztatta. Általa minden feladat elvégzése rutinszerűvé vált. Riadóból ébredve még fél kábán is tudták a dolgukat. A sok gyakorlás következtében az angol ágyúsok másfél percenként tüzeltek, míg a francia kollégáknak ehhez két percre volt szükségük. Négy lövésre három érkezett. Nem mindegy. Ezen eldőlhet egy sorsfordító ütközet kimenetele is. A Nelson-oszlophoz szögletes talapzatot készítettek. Mind a négy oldalán Nelson admirális életének fő mozzanatai láthatók bronzdomborműveken. Elkészült az öt és fél méter magas, kardjára támaszkodó szoboralak is, amelyet az emlékmű tetejére állítottak. A későbbiekben helyezték az obeliszk talapzatának lépcsőfokai alá a négy bronzoroszlánt, melyek ellensúlyozzák a karcsú obeliszket. A Trafalgar tér teljes északi oldalát a korinthoszi oszlopokkal díszített zöld kupolás National Gallery foglalja el " ide még visszatérünk. A St. Martin templom korinthoszi oszlopokkal díszített görögös bejáratához magas lépcsősor vezet. Tornya ötvenhat méter magas, barokkosan hullámzó stílusban. Timpanonját királyi címer díszíti, mivel a templom funkcióját tekintve királyi plébániatemplom. Egyházközségi körzetébe tartozik a Buckingham-Palota. A királyi újszülötteket itt írják be az anyakönyvbe. Minden év karácsonyán a Trafalgar téren állítják fel a mindenki karácsonyfáját. A Föld észak-déli hosszúsági fokának kezdete, a nulla fok. Nem is olyan régen még Párizson át vezetett, manapság a londoni Charing Cross pályaudvaron.

A Szent Pál-székesegyházzal való megismerkedés előtt egy hozzá is kapcsolódó várostörténeti epizóddal kezdem. 1666. szeptember 2-5-e között a nyolcvanezer lakosú Londonban a Puding utcai királyi pékségben keletkezett tűz következtében tizennégyezer épület leégett. A lakosok kilencven százaléka földönfutóvá vált. Bár a bajt idejében jelezték Az éjszakai álmából felvert polgármesternek, de egy női pisilés mértékű feladattal elintézte a problémát. A második ajtózörgetés után már szánta-bánta tettét, de már későn. A nép bűnösért kiáltott. Hogy-hogy nem, de a polgármester helyett hamarosan a felelősséget nyomás alatt magára vállaló péket küldték a túlvilágra. Az újjáépítéssel az Oxfordban egy éve végzett matematikus fizikus csillagász és építész végzettségű Christopher Wern-t bízták meg. A megrongálódott Szent Pál-székesegyház megújítása mellett további ötven vallási épület is neki köszönheti a létét. Már az ötödik században állt itt egy templom. Feltehetően a római korban szentelték fel. Az utána épült kisebb mása 1087-ben tűzvészben leégett. Az 1256-ban felszentelt Szent Pál-székesegyház, katedrális. London legmagasabb pontján áll. Európa ötödik legnagyobb temploma. Nevezetes gyászszertartások helyszínéül is szolgált, például Winston Churchillt és Margaret Thatchert is itt búcsúztatták. Az utóbbi kétszáz év királyainak és királynőinek jubileumi ünnepségei is itt zajlottak, így Viktória királynő és második Erzsébet ünnepi szertartásai is. A székesegyház mindezen túl nemzeti temetkezési helyként is ismert. Itt leljük meg Horatio Nelson admirális, a festő William Turner és a penicillin „atyja” Alexander Fleming sírját is. Itt lelt örök nyugalomra a templom újjáépítője, Christopher Wren is, akinek egyszerű, de méltán híres sírfelirata így hangzik: „Olvasó, ha emlékművét keresed, nézz körül”. Az aranytól csöpögő székesegyház érdekessége a harminc méter magasan húzódó, belső körfolyosója, az úgynevezett Suttogó-folyosó, ami arra utal, hogy a kupola alatt a korlát egyik felén elsuttogott szó a túloldalon is tisztán érthető. A mértéktelen gazdagság szembeszökő: kinek-kinek ízlése szerint. A katedrális északi harangtornyában 1878 óta tizenkét harang szolgáltatja a harangjátékot, míg a déli, toronyórával díszített harangtoronyban az 1882-ben öntött, háromszázhatvan mázsás Nagy Pál harang zúg. Nelson admirális mellett itt lett eltemetve az Egyesült Királyság másik jeles hadvezére Arthur Wellesley Wellington első hercege is. 1815-ben a waterlooi csatában Napóleon ellen a szemben álló erőket vezette. A mindig magabiztos francia császár tisztjei előtt az ütközetet megelőzően becsmérlően nyilatkozott az angol katonákról. Az összecsapás során több komoly hibát követett el Napóleon és a végén kapitulációra kényszerült. Mint utólag elmondta Arthur Wellesley,, élete legkilátástalanabbnak tűnő ütközetében győzedelmeskedett. Sikeréért londoni palotával jutalmazta meg a király.A Tower több erődített részből álló középkori épületegyüttes London belvárosában, a Temze partján. Az idők során erődítmény, fegyverraktár, királyi palota és főrendű foglyoknak szánt börtön, valamint levéltár és csillagvizsgáló is volt. Első Jakabig minden király és királynő itt lakott. Utána is szokás maradt, hogy az uralkodó a Towerben töltötte a koronázása előtti éjszakát és innen vitték díszkísérettel a Westminsterbe. Jelenleg itt őrzik a brit koronaékszereket és egy gazdag fegyvergyűjteményt. A Tower építése 1078-ban kezdődött a városfal délkeleti sarkánál, a Temze mellett. Tizenkét év után már védte a normannokat a londoni városlakóktól és Londont a külső támadóktól. Az alsóbb osztályokból származó bűnözőket rendszerint a Toweren kívüli nyilvános vesztőhelyek valamelyikén végezték ki. A nemeseket, különösképpen a nőket, egyes esetekben a Toweren belül, a nyilvánosság kizárásával fejezték le és a közeli St. Peter ad Vincula kápolnában temették el. Néhányan közülük: Boleyn Anna (1536), Howard Katalin angol királyné (1542). Noha a királyi család már nem lakik itt, a Tower hivatalosan királyi rezidencia maradt, így állandó őrsége van. Tagjai egyben idegenvezetőként is szolgálnak. A koronázási ékszerek, mint például a Cullinan-i Afrika Nagy Csillaga a világ legnagyobb karátszámú gyémántja, a királyi korona ékessége, a biztonsági üvegfal mögött, a toronyban vastag páncélajtóval zárható helyiségben, lassú menet közben nézhető meg. A White toronyban lovas és gyalogos páncélöltözetek, különféle fegyverek tárlója. Kötelező haladási irány az előre, nem lehet visszafordulni. Az emeletről szűk csigalépcső vezet le. Bolein Anna emlékére a vesztőhelyet üveglappal fedték, közepén üvegpárna.


Érdemes tudni, hogy a Tower hídnak az erődhöz nincs semmilyen köze sem. Két végében várszerű, sok emelet magas építmény tornyokkal, ablakokkal. Magával ragadó látványosság a Temze felett. A szürke színt magára öltő folyó szélességével meglepett.


Nem megfeledkezve a kulturális látnivalókról, keressük fel az 1824-ben megnyitott, ingyenesen látogatható Nemzeti Galériát. A kétezer-háromszáz vászon témakörök szerint lett csoportosítva. Az időben később készült festmények a helyhiány miatt, a négy Tate Képtárban lettek kifüggesztve. Egymást labirintusszerűen követő kiállítótermek végtelennek tűnő világa, melyek mindegyike négy irányban szétágazik. A tizenharmadik és a huszadik század között készült festmények előtt semmilyen biztonsági védelem nincs. A tizenkilencedik században Londonban is élő magyar Brocky Károlynak több képe is része a gyűjteménynek. Megfestette Miss Liddel, a királynő egyik udvarhölgyének portréját. Ez annyira elnyerte Viktória királynő és férjének Albert hercegnek a tetszését, hogy ők is modellt ültek a magyar piktornak. Az 1848-1849-es magyar szabadságharc két magyar hősének, Mészáros Lázárnak és Kmetty Györgynek arcképét is vászonra vitte. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az európai festészet legnagyobbjainak képeit itt ingyenesen nézhetjük meg. Többnapos kulturális városlátogatás egyik ékköve lehet. Igazi ajándék.
A régmúlt rejtélyei sokakat foglalkoztat, ezért most átfogó ismertető következik. Az országba történő nagyarányú betelepülést időszámítás előtt háromezer-egyszáz tájára becsülik a brit régészek. Stonehenge, a körkörösen elrendezett kőtömbökből és földsáncokból álló monumentális bronzkori építmény, az angliai Wiltshire-ben, Salisburytől mintegy tizenhárom kilométerre északra található. Kiépítése időszámítás előtt kétezer-ötszáz körül kezdődött, és mintegy négyszáz évig tartott. Olyan emlékmű, mely az addig jórészt háborúskodásban élő törzsek egységét jelképezi. Közelében újkőkori falu maradványait tárták fel. A csontmaradványokból megállapítható, hogy küzdelmes életük dacára az újkőkori emberek könnyebb csontúak voltak, mint a maiak. Szénhidrátszegény étrenden éltek és általában jó egészségnek örvendtek. A koponyaleletek öt-hat százalékánál tompa tárgytól származó erős ütés nyoma észlelhető, nemtől függetlenül. Az Avon folyó keleti partján, Stonehenge-től 4 kilométerre délkelet felé, Boscombe Down dombjain a régészek két, időszámítás előtt 2500-2300-ból való temetkezési helyet és bennük egy súlyosan sérült lábú negyvenéves férfi, valamint egy fiatalabb rokona maradványait tárták fel. Az idősebb férfi sírjából a kor leggazdagabb brit lelet együttese került elő. Volt a tárgyak között aranyból készült hajdísz, rézkés, kovakő szerszám, íjászok két kőből csiszolt csuklóvédője, fémmegmunkáláshoz való párnakő, és több Beaker-stílusú agyagedény, amely akkortájt a Brit-szigeten nem, csupán a kontinens más részein volt használatos. A két férfi fogzománcának vegyelemzése kimutatta, hogy a fiatalabbik férfi helyben, Wessex mészkővidékén született. Társa, az „Amesbury íjász” nem ott, hanem az Alpok lábánál, a mai Németország és Svájc területén nőtt fel. A közelben további sírra is bukkantak, amiben hét halott maradványait találták. A fogak elemzése kimutatta, hogy közülük három férfi hatéves koráig születése helyén, majd tizenhároméves koráig másutt élt. A leletek azt bizonyítják, hogy az európai ember már az őskorban nagy területeket bebarangolt. 2003 óta a sheffieldi egyetem kutatói Stonehenge tágabb körzetében végeznek ásatásokat, különös tekintettel a Durrington Walls mintegy négyszázötven méter átmérőjű földsáncára. A hajdanvolt harminc méter széles és a mintegy három méter magas óriási földsánc körgyűrű belsejében, valamint környékén, három körkörös gerendaépítmény állt. A leletek alapján a fából emelt körépítmények titkos helynek számíthattak. Stonehenge kőtömbjeit egyfelől a téli napforduló napnyugtájához tájolva állították fel, míg Durrington Walls déli körét a téli napforduló napfelkeltéje szerint építették. A Stonehenge-ről alkotott legújabb elképzelések szerint az a legfőbb értéke, hogy az egész tájra és mindegyik helyszínre vonatkoztatható, míg a korábbi elméletek külön-külön kerestek magyarázatot a térség egyes emlékeinek értelmezésére. A Wales délnyugati részén emelkedő Preseli-hegység erősen tagolt, töredezett dolerit- és palaképződményei között található a kőfejtő, ahonnan Stonehenge legelső kövei, a híres kék kövek származnak. Ám akad más különleges kőzet is a Brit-szigeteken, akkor vajon miért éppen ezeket a köveket választották és szállították négyszáz kilométeren át Stonehenge-be? Miért ragaszkodtak a későbbi bővítéseknél is ehhez a kőhöz? Egy legenda szerint, ami a mai napig elevenen él a helyiek között, a Preseli-hegységben fakadó források gyógyító erejűek. A két hagyományt alapul véve Stonehenge egyfajta őskori Lourdes-nak is tekinthető. Faszénmaradékok, haszonnövényekkel társuló gyomok virágpora és főként a más, távoli vidékekről származó csigaházak tanúsítják, hogy Stonehenge környékén a lakosság fát vágott, földet művelt, pásztorkodott, kereskedett. A kutatók meggyőződése szerint az emberek messzi vidékekről érkeztek ide gyógyulást keresve, amit a kék kövektől reméltek megkapni. Az erre utaló egyik jel, hogy a környéken lévő sírokban talált holttestek kiugróan nagy számban mutatják fizikai sérülések vagy súlyos betegségek nyomait. A fogmaradványok vizsgálata kimutatta, hogy az eltemetett emberek mintegy fele távoli tájról érkezett. A radiokarbon vizsgálatok alapján, a kék kövek alatt felfedezett leletek kora időszámítás előtt kétezer-háromszázra tehető. A környéken talált szerves maradványok vizsgálata kimutatta, hogy ez a térség időszámítás előtt hétezer-kétszázban lakott volt. Az újonnan felhúzott látogatóközponttól a látogatókat busszal szállítják az ásatás központi magjához, amelyet körbe lehet sétálni. Építője az újkőkori, úgynevezett Windmill Hill-kultúra népe a Csatornán túlról érkezett. Ezzel megkezdődött Dél-Anglia betelepülése. A népesség szarvasagancs csákányaival ásta ki a kilencvennyolc méter átmérőjű, hat méter széles és két méternél nem mélyebb árkot. Az északkeleti bejáratnál két kőoszlopot állítottak fel, ezek egyike, az áldozókő maradt fenn. Stonehenge I-et körülbelül ötszáz évig használták, azután elhagyták. Bozót nőtte be. A következő időszakban a területet az úgynevezett harangedényes kultúra népe vette birtokba, akik a bronz ismeretét hozták. Időszámítás előtt kétezer-száz körül az építményt gyökeresen átalakították: mintegy nyolcvan, egyenként négy tonna súlyú granulitoszlopot állítottak fel a terület közepén. Az itt fellelt legnagyobb kövek kilenc méter hosszúak és ötven tonna súlyúak. Látható felületeiket kőkalapácsokkal simára faragták és ugyanígy alakították ki a gömbölyű köldökcsapokat is, valamint a hornyos csapolásokat, amelyek a külső kör keresztgerendáit kapcsolják egymáshoz. Az oszlopok fölfelé keskenyednek. Visszatérve a látogatóközpontba, megtekinthető a régi házak rekonstruált másának vesszőkerítéssel határolt, kőoldalfalú és nádtetejű, kör alakú épülete. Derékban erősen meghajolva, méter hosszú nyíláson át lehet belsejébe bejutni. Odabent állat és háziállat számára utaló részletek láthatók. Stonehenge nagyjából egyidős a gízai piramisokkal. Mindkét esetben felvetődött a kövek mozgatásának mikéntje. Az itteni elgondolás szerint, a fasínekre keresztben fahengereket tettek és arra került az akár ötven tonna súlyú kőoszlop. A helyi tárgyi bemutatóból kiindulva, a kőoszlopokat háncskötelek segítségével, ezernél jóval több ember vonómunkájával szállították. Dombnak felfelé naponta egy kilométert haladhattak, lefelé akár tízet is. Harminc és négyszáz kilométer közöttiek voltak a megteendő távolságok. Néhanapján locsogva közbeszólt a tenger is. Mint a kétéves látogatótól a legidősebbekig, a móka kedvéért én is megpróbáltam háncskötél segítségével magam után vonni a kiállított többtonnás követ.

Oxfordot a nyolcadik században alapították. A száznyolcvanezer lakosú település közismert neve: az álmodó tornyok városa. Az egyetem épületeinek harmonikus építészetére utal. Harminckilenc kollégiummal várja a hallgatókat. Az angol nyelvterület legrégebben alapított egyeteme az oxfordi. Első írásos említése tizenkettedik századi feljegyzésben szerepel. Ekkoriban kezdték el Európa szerte lefordítani a görög filozófusok műveit. A társadalom új nézőpontból kezdte magát szemlélni. A létrejött intézményeket az egyház abban a reményben támogatta, hogy össze tudják egyeztetni a görög filozófusok és a keresztény teológia tanításait. A Christ Church Cathedral egyszerre egyetemi kápolna és katedrális. Eredetileg Szent Frideswide Kolostor temploma volt. Később kibővítették és beépítették a Cardinal's College épületegyüttesbe. 1546 óta az oxfordi egyházmegye székesegyháza. Híres oxfordiak: Noel Godfrey Chavasse (kétszer kapta meg a Viktória Keresztet); John Kendrew (1962-ben kémiai Nobel-díjat kapott); Lewis Carroll (polgári neve Charles Dodgson) a Christ Curch diákja volt; J. R. R. Tolkien: Az angol nyelv professzora a Mertonban, alapképzési diplomáját az Exterben szerezte. Meglepő, de A helyiek eleinte ellenségesen viselkedtek az egyetemistákkal. Semmittevőnek tartották őket és létszámukhoz képest eleinte kevés szálláshely állt rendelkezésükre. Fegyveres összetűzés tört ki közöttük, halálos áldozatok maradtak utána. Egyházi személy indíttatásából vastag kőfalú és kis ablakszemű kollégiumi épületek kezdtek sokasodni. Helyi könyvkereskedő ötlete alapján, a szigetországban kinyomtatott minden egyes címből példányt kezdtek begyűjteni. Jelenleg kilencmilliós a gyűjtemény, az egyetem kézi könyvtára hatszázezer kötetet kölcsönöz. Érdekes történelmi színfolt, hogy ötszáz évvel ezelőtt első Erzsébet királynő görögöt latint és történelmet oktatott. Oxbrig összefoglaló neve azoknak, akik Oxfordban és Cambridgében végeztek. A többiek a vörös téglás egyetemisták. Régen csak az anyagilag tehetős hallgatók egyeteme volt, mára a tehetségeseké. Három évfolyamot kell elvégezni. Évenként három negyedévre osztódik a tanév. A kihívás hetenként egy-két vita a témavezetővel. Klasszikus vizsga nincs. A gondolkodás és az érvelés a fő szellemi érték. Az egyetem elvégzése nagyon komoly kihívások elé állítja a hallgatókat. A diák mentális képességére és személyi problémájára külön szakember ügyel. Így is előfordulhatott, hogy a középiskolát jelessel végző diák nem bírta a terhelést és öngyilkosságot követett el. A kvalifikált munkaerőt kereső cégek folyamatosan kutatják a számukra legmegfelelőbb képességű növendékeket. Azok szakterülete a munkaadó szempontjából másodlagos, a fő érték a gondolkodás képesség és a kreativitás. A gazdasági vállalkozásnak szükséges szakmaiságot majd megtanulják náluk. Az itt végzett munkát kereső fiatalnak aligha lesz anyagi problémája. Az egyetem maximálisan gondoskodik a vékonyabb pénztárcájú, de tehetséges hallgatókról. Kivételes esetben, akár fillérekért is abszolválható a három évfolyam. A felvett kölcsönöket havonta száz-kétszáz fontonként lehet törleszteni. Napjainkban a végzős diákok túlnyomó többsége indiai és kínai származású. A városi sétánk során szemtanúi lehettünk a központi diplomakiosztónak, melyről nem készült fotó. Innen mindenki sportosan távozik, mert a hallgatók autóval nem közlekedhetnek, így praktikussági szempontból marad a lábtekerős kerékpár. A leghíresebb hatszázfős kollégiumot személyesen is megismerhettük. Felemelő érzés töltött el az ódon intézmény falai között. Nem kevés a nyolcszáz év. A kőlépcsők felülete visszaigazolta. Akárhogyan is vesszük, de a Homo sapiens sapiens értelme a gondolkodás és a kreativitás képessége. Márpedig az oxfordi egyetemen ez a kettő az elsődleges. Kiművelt emberfők. Ez lenne a lényeg. Nos, ennek egyik bölcsőjében nézelődhettünk és ihattuk magunkba előrevivő szellemiségét a feleségemmel.A Hampton Court palotát 1515-ben nyolcadik Henrik legfőbb tanácsadója, York érseke és Anglia lordkancellárja, Thomas Wolsey alapította. A Temzével párhuzamosan, pipacsmező övezte sétány vezet az épületegyüttes nyugati részéhez. Boleyn Anna kapuját Wolsey építette, de csak később nevezték el nyolcadik Henrik második feleségéről. A boltíves kapun át juthatunk a belső udvarba, ahol a harangtornyos kapu fölött a rendkívül bonyolult csillagászati óra látható. A király lépcsőházának falait és mennyezetét freskók díszítik, melyek az ókori világ isteneit, hőseit ábrázolják. Ezt követi a királyi őrség hatalmas terme, melynek falain több ezer pisztoly, muskéta és kard függ látványosan. A Cumberland lakosztály, már egy másféle, tizennyolcadik századi ízlést tükröz. Az itt látható képgyűjtemény alkotói között találjuk Tizianót, Tintorettót, Correggiót, Raffaellót és Ducciót. A palota ékessége az 1531-36 között épült Great Hall, VIII. Henrik díszterme és az ott látható korabeli flamand falikárpit és a fabordázatú mennyezet. A kisebb helyiségek – mint például az eredeti berendezésű konyha és nyolcadik Henrik borospincéje, a palota mozgalmas napjait idézik. Az impozáns park a geometrikus barokk kert szinte valamennyi ismérvét felvonultatja. Vannak itt sugarasan szétfutó hársfasorok, formára nyírt tiszafák által övezett sétányok, szökőkutak, mesterséges tavak, márványszobrok. A park másféle nevezetessége a „Nagy Szőlőtőke”, melyet 1768-ban Capability Brown, neves angol tájépítész ültetett. Máig a világ egyik legrégebbi és legnagyobb szőlőtőkéje, amin a tizenkilencedik században évente kilencszáztíz kilógramm fekete szőlő termett, de még ma is ad annyit, amennyit a palota üzleteiben el tudnak adni szeptemberben. Az épület tetején lévő kémények kialakításuknál fogva toronyként hatnak. Gaudit juttatta Kati eszébe. Érdemes a falak között bolyongani. . Létrehozója a mészáros fiából a király legfőbb bizalmasává és lordkancellárrá előlépő Wolsey. Minden tehetségével a királyt szolgálta és aközben az ország leggazdagabb emberévé vált. Minden simán mehetett volna tovább, de az uralkodó belehabarodott a fiatal Boleyn Annába. Ezek után első feleségétől, Katalintól a király el akart válni, de ehhez őszentsége hozzájárulására lett volna szüksége. Ennek elérését kapta feladatul a bíboros, akinek beletörött a bicskája. Az uralkodót pedig egyre csak hevítette a szerelem lángja. Az egyre türelmetlenebb Anna Wolsey ellen elkezdett ármánykodni, mely révén a lordkancellár alól kezdett kicsúszni a talaj. Ekkor a palotát nyolcadik Henriknek ajándékozta, de ez már késő bánat volt. Kegyvesztett lett a hű szolga. Az angol király levált a Római Katolikus Egyházról és országát protestánssá tette " így elhárult az akadály a frigy elöl. Szép szál legény volt az uralkodó, de egyre kevesebb ereje maradt a kacér asszonyi vágyak kielégítésére. A hűség felrúgása vezette Boleyn Annát a vesztőhelyre. Csak a hatodik felesége élte túl és temette el az uralkodót. Végül első felesége, aragóniai Katalintól született első leánygyermeke, véres Máriaként követte apját a trónon. A városszéli palotát királyi pihenőkastéllyá tette nyolcadik Henrik. Egy ideig ezt a funkcióját be is töltötte, de idővel lemondtak róla a későbbi királyok és udvari szállásnak tartották fenn. A tizenhatodik század életfeltételei és szokásai a mai kor emberének rémisztőek. Erény híján fűvel fával összejöhetett a dolog. A mosakodást csak hírből ismerték, piszkosak és tetvesek voltak. Ruházatuk tisztaságáról kár szót ejteni, hasonlóan száj higiéniájukról. A szükségüket ott végezték, ahol éppen rájuk jött. Az udvari étkezések ezerkétszáz fős kultúrája sem lehetett semmi. A Temze vize ivásra tisztátalan volt. Víz helyett sört és bort fogyasztottak. Emellett az óriási kiterjedésű és magasságú termekben télen még a király foga is vacogott a hidegtől. Egész nap le és fel sétálhatott a királyi fogadóteremben, nehogy megfagyjon.
A Buckingham-palota a brit uralkodó hivatalos rezidenciája 1837 óta. Alapterülete kétszázezer négyzetméter. A brit uralkodó egyik rezidenciája, lakhelye. London belvárosában, Westminster városrészben található. Állami alkalmak, uralkodói rendezvények helyszíne, valamint közkedvelt turistacélpont. A történelem során a britek gyülekezőhelyeként szolgált ünnepek, vagy válsághelyzetek alkalmával. Kertje a legnagyobb magánkert Londonban. Mesterséges tava 1828-ra készült el. Vizét a Hyde Park tavából, a Serpentine-tóból nyerik. A palota apartmanjai alkotják a komplexum magját. Egyike a világ legismertebb épületeinek. Évente mintegy ötvenezer látogatót fogad bankettek, díszvacsorák, kerti partik, illetve egyéb rendezvények alkalmából. Amennyiben az épület előtt az angol zászló lobog és a bejáratnál két őr posztol, akkor nincs bent a ház ura. Ha a királyi zászló leng és négy őr áll a helyén, akkor megérkezett az uralkodó.A Windsor-ház az Egyesült Királyság és a nemzetközösségi monarchiák uralkodócsaládja, a brit királyi család neve. 1917. július 17-én királyi rendelettel alapította meg ötödik György brit király, amikor saját és családja német nemesi címeiről lemondott, ezzel egy időben elhagyta a Szász–Coburg–Gothai-ház megnevezést. Erre azért került sor, mert az első világháború alatt heves németellenes érzések uralkodtak Nagy-Britanniában és ötödik György jobbnak látta, hogy megszakítsa a kapcsolatot a német rokonsággal. Jelenlegi feje harmadik Károly brit király. Megalapítása. Hetedik Eduárd és fia, ötödik György a német Szász-Coburg-Gothai-ház tagjai voltak annak következtében, hogy Viktória királynő férje Albert szász–coburg–gothai herceg volt. Az egész Brit Birodalomban mély ellenszenv uralkodott a németekkel szemben az első világháború kitörése után, amely 1917 márciusában érte el tetőpontját. Ekkor a Gotha G.IV bombázó repülőgép, amely katonai gépként elsőként volt képes átrepülni a La Manche csatornát, megkezdte London bombázását. A repülőgép neve, Gotha közvetlenül összecsengett a királyi család nevével, mivel a német Gotha városban állították elő. A bombázás megkezdésével szinte egy időben került sor ötödik György unokatestvére, második Miklós orosz cár lemondására. A királyt és családját végül meggyőzték tanácsadói, hogy a közhangulat javítása érdekében mondjanak le minden olyan nemesi címről, amely a Német Birodalomhoz kötötte őket. 1917. július 17-én adta ki ötödik György az erről szóló királyi rendeletet. Az uralkodói ház új nevére a megoldást a király magántitkára, Arthur Bigge, Stamfordham ura találta meg: Windsor-ház. A királyi ház új neve a brit uralkodói család egyik kedvenc rezidenciájából, a windsori kastély nevéből ered, és a kastély kerek tornya szerepel a királyi család jelvényén is. 1917 és 1919 között, a Windsor-ház megalapításának utolsó aktusaként, ötödik György megfosztotta 15 német rokonát a jogfolytonosságtól. A Windsor kastély a brit uralkodócsalád nyári rezidenciája London közelében. A babaszobától Rubensen át az aranytól csöpögő berendezési tárgyakig látható itt mindenféle. Számunkra nem jelentett semmit sem.Visszatértünk a fővárosba. Rövid sétára indulunk. A Piccadilly Circus London híres útkereszteződése és egyben tere. Westminster városrész West End kerületének központja. London egyik fő látványossága. A körtér közelében a kerület legforgalmasabb bevásárló és szórakoztató negyedei. A hatalmas forgalom hatására turistalátványossággá vált. Fő jellegzetességei az óriási kijelzők és a videós reklámfelületek a tér északi felén elhelyezkedő sarokház falán. A látnivalók közé tartozik a tér centrumában álló alumínium szobor. Az íjászt, Eros-t ábrázolja. A teret több híres épület övezi, köztük a London Pavilion, valamint a Criterion Theatre. A londoni metró Piccadilly Circus nevű állomása közvetlenül a tér alatt található. Itt lett szerencsénk a londoni esőhöz, mely kisebb záporként csapott le ránk, hogy fél óra múlva ismét szikrázóan süssön a nap. A londoni óriáskerék beülőit tekinthetjük kapszulának, melyben legalább kéttucatnyian elférnek. Elővételben huszonnyolc fontba kerül a jegy, a helyszínem negyvenkettőbe. Harmincöt perc alatt teszi meg a teljes kört. Az ilyesmikre mi nem vagyunk vevők. Fagyi kapható hat fontért. Információm szerint, a Sherlock Holmes kocsmában nagyjából ugyanannyi a korsó sör ára. A Temze partján már futókkal is találkoztunk. Náluk valamivel érdekesebb volt a Kleopátra tűje című hórihorgas szoboralkotás, de a prímet a két lovas rendőr vitte el. A közeli hídon villamos gördült át. Bekukkantottunk a Charing Cross közlekedési csomópontra is. Pár perc múlva dobhártyaszaggató élénk zenebona a főútvonal túloldaláról. Szabálytalanul átkeltünk rajta, de előtte természetesen nem jobbra, hanem balra néztünk. Szerencsénk volt. Nem szórakoztató központra találtunk, hanem drosztra, indiai riksások rózsaszín üléshuzatú járgányaira. A közelben túrabolt, jelentős árengedménnyel. Bementünk, szétnéztünk és minden eredmény nélkül angolosan leléptünk. Nem így tesz a londoni háziasszony, aki bemegy a konzervételekre szakosodott marketbe. Ő már fanyalogva áll a tűzhely elé, receptre is szükség lenne. Ételkonzervekből talán itt a legnagyobb a választék. Mint megfigyelhettük, a családi házak között jelképes kerítések húzódnak. Ez arról a muszlim nőről jutott eszembe, aki a British múzeum előtt, talpig feketébe öltözve a biztonsági szolgálat láthatósági mellényét viselte magán. Vajon fordítva is működne-e a dolog?
A British Múzeum is ingyenesen látogatható. Viktória királynő idején az angolok a fél világot uralták, leigázták és kifosztották. Ezen nincs mit szépíteni. Az angolok persze büszkék a gazdagságukra, de az nem az ötórai teák árbevételéből jött össze. De mint mindennek két oldala van. Emiatt is térjünk be a falak közé. Másfél óra nem nagy idő, de majd csak futja valamire. Elsőnek a halomba öntött tizenötezer szem gyógyszer látványa tárul a látogató szeme elé. Ennyi egy kevésbé egészséges ember életen át tartó fogyasztása. A Nílusból angol katonák által kihalászott kövön görög, helyi nyelven írott és hieroglif írásjelek. Egy francia nyelvésznek hosszas és kitartó kutatómunkával sikerült teljes körűen megfejteni a hieroglif írásjelek jelentését. Időszámítás előtt kilencszáz körül kialakult az asszír birodalom. Írni és olvasni még a király sem tudott, annál inkább harcolni és így gyilkolni, rabolni, rabszolgát láncra verni. Mindezekről a szinte teljesen épp, mély és precíz kőfaragások mesélnek, melyek az asszír mesteremberek kivételes művészi képességeiről tanúskodnak. Lélegzetelállító képfaragások. Az egyik angol lord antik görög márványt lopott nagy mennyiségben a demokrácia őshazájából. A felbecsülhetetlen tárgyi emléket az újkori görögországi olimpia alkalmából eredménytelenül megpróbálták visszaszerezni. A jelképes széljegyzetben jelezték az angolok, amennyiben a lord nem hozta volna magával, az országba bevonuló török katonák szétverték volna az egészet, mert a csapoláshoz használt ólomból puskagolyót akartak önteni. Így legalább megmaradhatott az utókor számára. Helyben is akadtak világraszóló leletek. A huszadik század elején egy jómódú angol hölgy felkért egy oxfordi végzettségű régészt, hogy a birtokán lévő dombokat ássa fel, mert alattuk történelmi jelentőségű kincsek rejlenek " hitt a környéken terjengő legendákban. Az illető ráállt az ügyletre. A megrendelő kérésétől eltérően nem a legnagyobb halomnál kezdte a feltárómunkát, de végül alatta talált rá, a feltételezhetően utolsó angolszász pogány király temetkezési hajójára. Huszonnyolc méter hosszú és négy és fél méter széles vízi járműről van szó. A hajótest dugig volt rakva a király személyes tárgyaival, melyek rendkívül jó állapotban ezer éven át a föld alatt szunnyadtak. Ma már a British múzeumban tekinthetők meg. Ennek előzménye, hogy az angol jog végül a feltáró munkát végző régész ellenében a földbirtokos asszony tulajdonába juttatta a történelmi kincset. Elkezdődött a második világháború és a biztonság kedvéért a teljes leletet az államnak odaajándékozta a legendákban hívő hölgy. A végére egy teljesen másféle érdekességet hagytam. Faliórák között bolyongva találtunk rá az 1820-as elmés szerkezetre. A falióra két jobbra-balra billenő tányérlapján labirintusszerű fém útvesztőben acélgolyócska gurul. Az útvesztő egyik végétől a másikig kerek egy perc alatt teszi meg az utat és máris egyet előre ugrik az óra percmutatója " rajta mosolyogva elnevette magát Kati.(Hangminőség: 16 bit 44,1 kHz-24 bit 192 kHz.)